Το Ιατρείο υγείας στόματος  παρέχει οδοντιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στην πλήρη λειτουργική αποκατάσταση. Η θεραπεία γίνεται με αποκλειστικό άξονα τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ασθενούς σε συνεργασία με όλες τις οδοντιατρικές ειδικότητες και τους πιο έμπειρους κλινικούς.