οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν τον πιο σύγχρονο τρόπο για την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του στοματογναθικού συστήματος, τοποθετούνται στο οστό της γνάθου αντικαθιστώντας τη ρίζα των δοντιών που έχουν εξαχθεί. Οι πρώτες ερευνητικές εργασίες χρήσης του τιτανίου για την αποκατάσταση οδοντικών ελλειμμάτων ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 60. Έκτοτε, η κλινική τους τεκμηρίωση και τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαίωσαν την ασφαλή τους χρήση δίνοντας έως σήμερα πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας (95%) και μακράς παραμονής στο στόμα (έως και 30 χρόνια). Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από κράμα τιτάνιου, το σχήμα τους είναι κυλινδρικό, συνήθως με σπείρες, ενώ η επιφάνειά τους έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σκοπό την οστεοενσωμάτωση, την ικανότητα  δεσμού και σύνδεσης με το οστό.
Τα εμφυτεύματα παρέχουν μοναδική ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα, στην ομιλία και στη λειτουργία της μάσησης. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων δοντιών ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς και κυρίως αυτών που υπέφεραν ή δεν είναι εύκολο να δεχτούν τις συμβατικές μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες.
Τα εμφυτεύματα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κλασσικό τρόπο αντικατάστασης των δοντιών (γέφυρες ή μερικές οδοντοστοιχίες). Με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αποφεύγεται ο τροχισμός και συνεπώς η αποκοπή υγιών οδοντικών ιστών από τα διπλανά δόντια συνδυάζοντας παράλληλα απαράμιλλη αισθητική και άριστη λειτουργία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ένθεση και υποστήριξη των εμφυτευμάτων είναι η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας οστού στην άνω ή κάτω γνάθο.
Η διαδικασία της τοποθέτησής τους είναι πρακτικά ανώδυνη και σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται αντιφλεγμονώδης και αντιβιοτική αγωγή για μερικές ημέρες μετά την επέμβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε πρόσθια δόντια, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν άμεσα μεταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις, τις πρώτες ημέρες από την τοποθέτησή τους.
Τα εμφυτεύματα έχουν πρόγνωση αντίστοιχη με τα φυσικά δόντια εφόσον τηρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις ορθών και τακτικών επανελέγχων.

Επιγραμματικά, τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων είναι:

• Δεν τροχίζονται τα παρακείμενα δόντια

• Διατηρείται ο όγκος και το ύψος της φατνιακής ακρολοφίας (οστό της γνάθου) και επομένως η φυσική εμφάνιση του προσώπου.

• Έχουν εφάμιλλη λειτουργία με τα φυσικά δόντια

• Ειδικά στην περίπτωση που συνδυάζονται με μερική ή ολική οδοντοστοιχία τα εμφυτεύματα παρέχουν άριστη ακινητοποίηση και σταθερότητα στη μάσηση και στην ομιλία.

• Εάν πληρούνται ορισμένες ενδείξεις, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν άμεσα μεταβατικές εργασίες, τις πρώτες ημέρες από την τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Στο ιατρείο μας τοποθετούνται από το 2003 εμφυτεύματα τύπου 3i (USA), Bredent (Germany) και Ankylos (Germany) που συνοδεύονται από τα ανάλογα πιστοποιητικά και τις εγγυήσεις ποιότητας και αντοχής στο χρόνο.